Intigritetspolicy

Information om GDPR

 

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://dcdreklam.se/ och http://dcdreklambutik.se

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är DCD Örebro AB, org. nr. 556490-6401, med adress: Hagendalsvägen 14, 692 30 Kumla

DCD Örebro AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”butiken, vi, våra, vårt och oss” nedan avses DCD Örebro AB och DCD REKLAMBUTIK.

Med benämningen ”Sajten” avses www.dcdreklam.se och dcdreklambutik.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

Personuppgifter som du lämnar till oss

Om du är eller blir kund hos oss sparas uppgifterna i ditt Konto.
Genom att ha ett konto hos DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK har du möjlighet att köpa produkter, se köphistorik samt se uppgifter om ert företag (”Kontot”). Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att köpa någon av de produkter vi tillhandahåller (”Produkt”). Vi behandlar också personuppgifter som du lämnar till oss genom att skapa ett Konto på Sajten, ringa till oss, ha kontakt med oss via sms, e-post eller chatt, registrera dig för vårt nyhetsbrev, besöka våra webbplatser eller köpa något av oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, datum och tid för vår kontakt med dig.

Ditt Konto hos DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK
Ett Konto kan skapas av dig själv direkt på Sajten eller av en av våra medarbetare för din räkning, eller när du handlar av oss. DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK kommer att behandla namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIKs behandling av dina personuppgifter i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera alla våra tjänster och fullgöra alla våra åtaganden gentemot dig. Om du enbart vill ta del av informationen på Sajten behöver du inte lämna några personuppgifter till oss.

DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK kommer även att behandla namn, adress, e-postadress och telefonnummer som du lämnar till oss genom att ha kontakt med oss via e-post eller sms . Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för ändamål som rör DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIKs berättigade intresse. Ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna finns eftersom det möjliggör för oss att svara på dina frågor och ge dig god service. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla personuppgifter för detta ändamål överstiger ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Marknadsföring
DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK behandlar ditt namn och e-postadress för att skicka nyhetsbrev och information om intressanta produktlanseringar eller kampanjer. DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK samlar in uppgifterna efter kontakt via telefon eller e-post, brevledes, chattfunktion, mässbesök, prenumeration av nyhetsbrev, via en sedan tidigare etablerad affärsrelation eller via andra kanaler. Uppgifterna vi hanterar är till exempel namn, postadress, e-postadress, företagsnamn, intresseområden och kontakttillfällen. Personuppgifter kan även ha hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du kan vara intresserad av specifika produkter eller event. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

När vi behandlar personuppgifter för ovan nämnda ändamål hänvisar vi till ett berättigat intresse att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten, villkorsförändringar, våra produkter och event. Vidare bedömer vi att DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK har ett berättigat intresse att utvärdera, utveckla och förbättra DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIKs tjänster, produkter och system för att ge bästa möjliga service till våra kunder. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla personuppgifter för detta ändamål överstiger ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Bokföring
DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK kommer för bokföringsändamål att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK och dig som säljare eller köpare av produkter. DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK kommer av den anledningen att behandla ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIKs behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du använder Sajten eller ditt Konto kommer vi också att samla in personuppgifter om dig. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om vilka utskick och meddelanden du fått från oss och vilka tjänster du använder.

Personuppgifter om dig som vi får från annan
DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK att informera dig om behandlingen.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på dessa webbplatser kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar data med United Profile Networks AB
Org.nr: 556811-7054 som handhållet webbshoplösningen för dcdreklambutik.se

Hur länge vi behåller era uppgifter

DCD örebro AB sparar personuppgifterna i ett digitalt kundregister.  Efter avslutat medlemsskap raderas personuppgifterna.

Vilka rättigheter du har över dina data

Alla medlemmar kan begära ut sina personuppgifter när som helst. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur vi skyddar din information

DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK sparar personuppgifterna i ett digitalt medlemsregister som lagras bakom en brandvägg på egna servrar i kansliets kassavalv.

www.dcdreklambutik.se och dess data skyddas av United Profile Networks AB
Org.nr: 556811-7054 som handhållet webbshoplösningen för dcdreklambutik.se

Datan förvaras i ett låst och larmat utrymme. All data är skyddad med brandvägg och lösenord. Känslig data så som lösenord är krypterad. Ingen data är virusskyddad, detta då vi använder Linux-servrar.

Lämnar vi vidare personuppgifter och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK kan även komma att dela personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIKs tillgångar.

Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som så begär.

DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK kommer att behandla personuppgifter både inom och utanför EU och EES. DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringar sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna även utanför EU och EES.

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som behandlas vid loggning av samtal med dig som inte har Konto hos oss sparas i två månader.

Personuppgifter som behandlas för att möjliggöra för dig och DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK att ha kontakt via till exempel e-post, sms eller vår chattfunktion sparas så länge du har Konto eller i två år efter din senaste kontakt via någon av våra kanaler.

De personuppgifter som DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK behandlar för marknadsföringsändamål behandlas tills vidare. Du kan när som helst meddela oss om du inte längre vill att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter som DCD Örebro AB, DCD REKLAMBUTIK behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter räkenskapsårets avslut i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

– genom att ringa till oss på telefonnr: 019-22 42 90
– via e-post info@dcdreklam.se
– genom att skriva brev till eller besöka oss på Hagendalsvägen 14 692 30 Kumla.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

Om du inte har grund för din begäran eller om din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss. Din begäran skickar du till oss.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring
Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt ta bort uppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se punkt 1.1 för kontaktuppgifter. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se